[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Bayer
Filozof a pedagóg.

* 1630, Prešov
† 14.5.1674, Spišské Podhradie (okr. Spišská Nová Ves)


     Narodil sa r. 1630 v Prešove. Študoval vo Wittenbergu. Spočiatku pôsobil na svojej alma mater. Po návrate do Prešova (1659) sa stal konrektorom a neskôr aj rektorom mestskej školy a v spolupráci s Izákom Cabanom ju premenil na lýceum. Rozkvetu lýcea sa však nedočkal, lebo r. 1665 ho zbavili profesúry. Potom bol činný ako kazateľ v Banskej Bystrici a Spišskom Podhradí. Patril do skupiny predstaviteľov spišských miest, ktorých odsúdili za údajné sprisahanie proti Habsburgovcom. Hoci trest smrti im zmenili na vyhnanstvo, Bayer ešte pred odchodom na nútené práce náhle skonal.
     Ján Bayer patril medzi významných filozofov svojej doby. Ako zástanca učenia Francisa Bacona zdôrazňoval nutnosť vychádzať pri bádaní zo skúsenosti, opierať sa o sústavné pozorovanie a experiment. Propagoval induktívnu filozofiu. Vďaka orientácii na modernú prírodovedu sa stal vari prvým materialistom na Slovensku. Ako veriaci protestant sa usiloval o spojenie vedy a viery, racionálneho a empirického pohľadu na svet s mystickými špekuláciami. Najvýznamnejšie diela: Ostium vel altium naturae... (1662) a Lux mentium (1663). Ako pedagóg bol ovplyvnený J. A. Komenským, hlavne jeho dôrazom na názornosť vo vyučovaní. Tieto zásady v praxi uplatnil pri premene prešovskej mestskej školy na lýceum.
     Zomrel 14. mája 1674 v Spišskom Podhradí (okr. Spišská Nová Ves).


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]