[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Josef Křížek
Matematik, pedagóg.

* 13.12.1887, Hlínov u Kolína (ČR)
† 31.3.1976, Praha


     Narodil sa 13. decembra 1887 v Hlínove u Kolína. Vysokoškolské štúdium – matematika, deskriptívna geometria – absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe. Hneď po vzniku Československej republiky prichádza na Slovensko. Pôsobil na gymnáziu v Bratislave (Grösslingova ul.) až do roku 1938, kedy odišiel do Prahy.
     Josef Křížek bol uznávaný stredoškolský profesor na vysokej odbornej úrovni, všeobecne vzdelaný, ovládal deväť jazykov, pritom skromný a morálne vysoko založený.
     Keď sa v roku 1929 zásluhou prof. Teisslera ustanovil v Bratislave Krúžok matematicko-fyzikálny JSMF, bol jeho jednateľom.
     Zomrel 31. marca 1976 v Prahe.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]