[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Sebastián Pauschner
Obchodník (?)

* ???, Levoča
† pred r. 1554, ???


     Bol autorom knižočky Linealis calculatio... (Počítanie na linajkách...) vydanej r. 1513 v Krakove v tlačiarni Floriána Unglera. Toto dielo bolo (podľa doterajších výskumov) prvou tlačou vydanou čisto matematickou prácou od autora pôvodom zo Slovenska. Obsahuje najmä popis v danej dobe všeobecne rozšírenej metódy numerického počítania na linajkách (algoritmus linealis), oboznamuje so základnými aritmetickými operáciami a niekoľkými poučkami obchodníckej aritmetiky. Autorov životopis je málo známy, pravdepodobne študoval na krakovskej univerzite a keďže bol členom tzv. Jeruzalémskej burzy v Krakove, môžeme predpokladať, že bol obchodníkom.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]