[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Karol Rovan
Pedagóg, matematik.

* 11.11.1908, Nemčiňany, okr. Nitra
† 15.12.1982, Bratislava


     Narodil sa 11. novembra 1908 v Nemčiňanoch, okr. Nitra. Štúdium na KU v Prahe ukončil v r. 1930. Ako učiteľ pôsobil na rôznych pracoviskách v Piešťanoch, v Novom Meste nad Váhom, v Bratislave na ul. Červenej armády a Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave.
     Značnú pozornosť venoval príprave študentov na matematickú olympiádu. V r. 1952–1953 bol členom ÚV MO. V rokoch 1968–1969 aktívne sa zúčastňoval na príprave vytvorenia JSMF. Pomáhal tiež vytvárať koncepciu práce novozaloženej Matematickej sekcie JSMF. V r. 1969–1971 bol jej prvým podpredsedom.
     Bol spoluzakladateľom Klubu stredoškolských profesorov matematiky v Bratislave (v r. 1967). Bol spoluautorom stredoškolských učebníc, zbierok úloh z matematiky a pôsobil aj ako prekladateľ vydavateľstva ALFA. Externe prednášal dejiny matematiky na PF UK a viedol aj semináre na VŠE.
     Za jeho pedagogickú prácu bol mu udelený titul Zaslúžilý učiteľ.
     Druhou láskou prof. Rovana bola hudba. Už za pôsobenia v Piešťanoch venoval sa ochotníckemu divadlu a hudobnému súboru.
     Zomrel 15. decembra 1982 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]