[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Bedřich Šofr
Pedagóg, matematik.

* 14.9.1890, Rychnov nad Kněžnou
† 12.2.1977, Banská Bystrica


     Narodil sa 14. septembra 1890 v Rychnově nad Kněžnou. Po gymnaziálnych a univerzitných štúdiách odchádza v r. 1919 na Slovensko do Zlatých Moraviec. V r. 1920 prechádza na gymnázium do Banskej Bystrice. Po 20 rokoch pôsobenia v r. 1939 bol daný k dispozícii pražskej vláde. Prešiel do Hradca Králového. V r. 1950 sa vrátil do Banskej Bystrice. V r. 1953–1958 vyučoval na bystrickej priemyslovke. Jubilejný zjazd JČSMF v Prahe v r. 1962 mu udelil čestné uznanie.
     Je autorom publikácií Geometrické konštrukcie metódou algebraickou (Banská Bystrica, 1964), Populárne o počte pravdepodobnosti (Bratislava, 1967), Euklidovské geometrické konštrukcie (Bratislava 1976).
     Prof. Šofr napísal trojdielne pamäti Historie mého života. Toto dielo obsahuje množstvo informácií o živote mesta a zároveň vystihuje atmosféru doby. V archívoch sú zachované dvojdielne Divadelné spomienky (na r. 1919–1939). Už v 20. rokoch venoval sa činnosti v ochotníckom divadle. Z jeho žiakov možno spomenúť K. L. Zachara, Ľ. Jakubóczyho a P. Karvaša.
     Šofrov odchod do dôchodku v r. 1958 doprevádzala realizácia scénickej úpravy Kukučínových Mladých liet, ktorú Šofr inscenoval so svojimi študentmi.
     Zomrel 12. februára 1977 v Banskej Bystrici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]