[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. Ján Stalmašek
Matematik.

* 4.5.1905, Žilina
† 23.3.1968, Bratislava


     Narodil sa 4. mája 1905 v Žiline. Študoval na reálnom gymnáziu v Žiline, v r. 1922–1927 na ČVUT a na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe. V r. 1962 docent.
     V r. 1927–1928 stredoškolský profesor na gymnáziu v Rožňave, v r. 1928–1929 v Zlatých Moravciach, v r. 1929–1930 na meštianskej škole v Žiline, v r. 1930–1940 na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, v r. 1940–1946 na I. gymnáziu a v r. 1946–1953 na Priemyselnej škole strojníckej v Bratislave, kde súčasne v r. 1948–1953 vyučoval v stredoškolských a maturitných kurzoch pre pracujúcich. Od r. 1953 prednášal na bratislavských vysokých školách: krátko na Pedagogickej fakulte UK, v r. 1953–1959 na Vyššej pedagogickej škole, neskôr na Pedagogickom inštitúte, v r. 1960–1968 na Vysokej škole ekonomickej.
     Je autorom vysokoškolských učebníc: Teória geometrických konštrukcií. (Bratislava, 1955); Geometrické konštrukcie. (Bratislava, 1959); Úvod do stereometrie. (Bratislava, 1959); Matematika 1. (Bratislava, 1962); Vyššia matematika pre ekonómov 1. (Bratislava, 1964); Základy počtu pravdepodobnosti. (Bratislava, 1966).
     Stredoškolské učebnice a pomôcky: Sbierka úloh z matematiky pre 4.–8. triedu stredných škôl (Martin, 1940); Aritmetika pre 4. triedu slovenských gymnázií (Bratislava, 1944); Päťmiestne logaritmické tabuľky (Bratislava, 1944); Štvormiestne matematické tabuľky (Bratislava, 1951); Tabuľky funkcií a konštánt z matematiky, fyziky a chémie (Bratislava, 1951); Geometria (Bratislava, 1960) – spoluautor.
     Bol členom Jednoty československých matematikov a fyzikov.
     Zomrel 23. marca 1968 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]