[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Šumný
Pedagóg, matematik.

* 13.8.1901, Bobot (okr. Trenčín)
† 1981, Zlaté Moravce


     Narodil sa 13. augusta 1901 v Bobote, okres Trenčín. Pôsobil na gymnáziách v Zlatých Moravciach, Berehove, Nových Zámkoch, Martine, na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici a opäť na gymnáziu v Zlatých Moravciach. Bol uznávaným metodikom vyučovania matematiky, ktorý sledoval, praxou a publikáciami spoluvytváral pokrok v tejto disciplíne a sprostredkoval ho prednáškami na vedeckých a metodických podujatiach v rámci činnosti pobočky JSMF v Nitre. V druhom predmete svojej aprobácie – v chémii – bol autorom učebnice pre gymnáziá a učebno-metodickej príručky pre maturantov.
     Bol nositeľom vyznamenania za vynikajúcu pedagogickú prácu od ÚV JČSMF a ÚV JSMF (1965) a Zlatej medaily J. A. Komenského (1970).
     Zomrel v r. 1981 v Zlatých Moravciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]