[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Alfred Tauber
Matematik.

* 5.11.1866, Bratislava
† 1942, Terezín


     Narodil sa 5. novembra 1866 v Bratislave. Pôsobil vo Viedni. Jeho výskum bol zameraný na teóriu funkcií a teóriu potenciálu. Preslávil sa výsledkami o divergentných radoch, ktoré sa volajú Tauberove vety (názov pochádza od Hardyho a Littlewooda). Na jeho výsledky nadviazal Norbert Wiener. Pracoval tiež v diferenciálnych rovniciach a gama funkcii.
      Dátum jeho úmrtia nie je známy. Dňa 28. júna 1942 bol deportovaný do koncentračného tábora v Terezíne.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]