[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Karol Trnovský
Pedagóg, matematik.

* 6.11.1903, Ružomberok
† 15.3.1983, Ružomberok


     Narodil sa 6. novembra 1903 v Ružomberku. Po ukončení štúdia matematiky a deskriptívnej geometrie na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe pôsobil na gymnáziách v Košiciach, Trnave, Banskej Štiavnici, Prešove a nakoniec vo svojom rodisku v Ružomberku.
     Patrí medzi tých stredoškolských učiteľov, ktorí majú veľkú zásluhu na povznesení úrovne vyučovania matematiky na začiatku tridsiatych rokov. Aktívne sa zapájal do podujatí žilinskej pobočky JSMF. Ministerstvo školstva a kultúry mu v r. 1961 pri 10. výročí MO udelilo uznanie za prácu na povznesení úrovne MO. JSMF mu v r. 1962 udelila Čestné uznanie a v r. 1965 Pedagogické vyznamenanie.
     Zomrel 15. marca 1983 v Ružomberku.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]