[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Peter Uhlík
Pedagóg, matematik.

* 4.2.1906, Stará Tura
† 12.5.1954, Bratislava


     Narodil sa 4. februára 1906 v Starej Turej. Po skončení ľudovej školy vyučil sa za drevorezbára. V r. 1923 pracoval v Českých Budějoviciach a od r. 1924 v Prahe, kde pod vedením francúzskeho majstra-drevorezbára pracoval na výzdobe Petschovho paláca a na jednom z troch reliéfov vstupných dverí do chrámu sv. Víta. V r. 1930–1934 študoval na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach, od r. 1950 popri zamestnaní matematiku a deskriptívnu geometriu na Prírodovedeckej fakulte SU v Bratislave.
      V r. 1934–1940 učiteľ dvojtriedky na kopanici Paprad, od r. 1940 učil matematiku na meštianskej škole v Starej Turej, od r. 1945 na učiteľskej akadémii a na gymnáziu v Bratislave a od r. 1953 odborný asistent na Katedre matematiky Vysokej školy pedagogickej v Bratislave.
      Spolupracoval pri tvorbe učebnice trigonometrie pre 10.–11. ročník SVŠ. Kládol dôraz na názornosť a pútavosť prednesu učiva matematiky so zámerom rozvíjať myslenie žiakov. Jeho žiaci dosahovali výborné výsledky v MO. Člen redakčnej rady časopisu Matematika v škole. Roku 1954 bol vyznamenaný Radom práce.
     Zomrel 12. mája 1954 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]