[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Jozef Balala
Pedagóg, matematik.

* 18.3.1915, Čachtice
† december 1980, Bratislava


     Narodil sa 18. marca 1915 v Čachticiach. Bol uznávaný odborník v oblasti deskriptívnej geometrie. Po vysokoškolských štúdiách pôsobil na Katedre deskriptívnej geometrie SVŠT v Bratislave do r. 1949. Veľký kus záslužnej práce vykonal pri vyučovaní deskriptívnej geometrie na Dievčenskom gymnáziu Dunajská ul., na Gymnáziu ul. ČA a napokon od r. 1959 na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Jeho dobre pripravení žiaci dosahovali výborné výsledky v najvyšších kolách Matematickej olympiády.
     V r. 1967 bol jedným zo zakladateľov a dlhoročným vedúcim Klubu stredoškolských profesorov matematiky v Bratislave. V letných prázdninách organizoval kurzy deskriptívnej geometrie pre stredoškolských učiteľov.
     Zúčastňoval sa pri tvorbe učebníc matematiky i ako spoluautor Zbierky úloh z matematiky.
     K jeho menu sa viaže priekopnícka práca pri zrode programátorských tried na Gymnáziu Jura Hronca.
     Zomrel v Bratislave v decembri 1980.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]