[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

František Weiss
Matematik a astronóm.

* 16.3.1717, Trnava
† 10.1.1785, Budapešť (Maďarsko)


     Narodil sa 16. marca 1717 v Trnave. Študoval na univerzite v Trnave, kde získal doktorát z filozofie a v r. 1770 sa stal univerzitným profesorom. Spočiatku vyučoval na jezuitských gymnáziách v Skalici, Rábe a v Košiciach. Na trnavskej univerzite prednášal matematiku a astronómiu (od 1752). Na svojej alma mater bol tiež dekanom filozofickej fakulty (1770–1772) a rektorom (1775). Podľa plánov M. Hella postavil v Trnave hvezdáreň (1756) a od r. 1762 bol jej riaditeľom. V r. 1777 sa spolu s univerzitou presťahoval do Budína, kde vybudoval nové observatórium a prednášal praktickú astronómiu.
      F. Weiss ako prvý rozvíjal na Slovensku a v Budíne astronómiu na vedeckej úrovni. Konal pravidelné pozorovania a výsledky uverejňoval v zahraničí i v ročenke, ktorú sám vydával. Bol to vlastne prvý odborný prírodovedecký časopis v Uhorsku. F. Weiss presne vypočítal polohu trnavského observatória, dlhodobo sledoval východy a západy obežníc Jupitera, konjunkcie planét a ich mesiacov, prechod Venuše popred slnečný kotúč a r. 1761 aj zatmenie Slnka. V sedemdesiatych rokoch 18. storočia bol Weissovým asistentom Juraj Šajnovič, ktorý neskôr sprevádzal Maximiliána Hella na ceste do Wardö. Na observatóriu sa konali aj pravidelné meteorologické pozorovania, merala sa teplota, tlak vzduchu, zrážky, oblačnosť a sila vetra.
     Zomrel 10. januára 1785 v Budapešti.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]