[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Matej Butschany
Fyzik a matematik.

* 12.2.1731, Zvolen
† 2.8.1796, Hamburg


     Narodil sa 12. februára 1731 vo Zvolene. Študoval na univerzite v Göttingene, kde získal aj doktorát. Prednášal filozofiu, logiku a matematiku na svojej materskej univerzite, neskôr v Hamburgu. Venoval sa elektrickým a iným fyzikálnym javom v atmosfére, zdokonaleniu bleskozvodu a meteorológii, o čom aj publikoval niekoľko štúdií. Bol autorom učebníc logiky a algebry (Anfangsgründe der Algebra..., Göttingen 1761, Viedeň 1767).
     Zomrel 2. augusta 1796 v Hamburgu.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]