[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Jozef Kvetoslav Holub
Pedagóg.

* 1.6.1820, Senica
† 12.7.1899, Revúca


     Narodil sa 1. júna 1820 v Senici. Po nedokončených štúdiách medicíny v Prahe, neskôr v Pešti, pôsobil na viacerých miestach ako vychovávateľ a v r. 1865–1874 bol profesorom prvého slovenského gymnázia vo Veľkej Revúcej. Po zatvorení školy sa živil doučovaním a liečiteľskou praxou. V jeho rozsiahlej rukopisnej pozostalosti sa nachádzajú práce z oblasti biológie, medicíny, z rôznych prírodovedných disciplín a geometrie – zväčša rukopisy učebníc, prednášok, preklady a podrobné výpisky z iných diel, terminologické slovníky a pod. Jedinou jeho publikovanou prácou bol článok na pokračovanie v časopise Dom a škola (1897): Ukážky merického delenia oblúkov uhlových a celej kružnice... Tejto téme, čiže problematike rovnomerného delenia kružnice a uhlov euklidovskou, prípadne inou konštrukciou sú venované aj jeho geometrické rukopisy zo spomínanej pozostalosti. Holubove práce o „uhlo- a kruhodelbe“, hoci boli príspevkami matematika–amatéra, boli prvými matematickými dielami napísanými s vedeckou motiváciou a zameraním v slovenčine.
     Zomrel 12. júla 1899 v Revúcej.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]