[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Jozef Baraník
Pedagóg, fyzik.

* 6.12.1903, Rajec
† 24.9.1983, Žilina


     Narodil sa 6. decembra 1903 v Rajci. Po skončení reálky v Žiline študoval na Karlovej univerzite v Prahe aprobáciu matematika a fyzika pre stredné školy. V roku 1928 sa stal členom JČMF a na ustanovujúcej schôdzi pobočky JČSM v Žiline 17. 11. 1956 bol zvolený za predsedu pobočky. Položil základy serióznej činnosti so snahou o jej rozvoj. Svojou aktívnou činnosťou sa pričinil o úspešný rozvoj pobočky a možno ju zaradiť medzi najaktívnejšie v bývalej ČSR.
     Ako pedagóg pôsobil na stredných školách v Košiciach a v Žiline, kde vykonával funkciu krajského inšpektora. Ako učiteľ vo svojej odborno-výchovnej práci viac inklinoval k fyzike. Vychoval generácie žiakov, ktorí sa v praktickom živote venovali spoločensko-prospešnej činnosti.
     Zomrel 24. septembra 1983 v Žiline.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]