Vedecký výstup - Citácie

 <   > 


  1. Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
  2. Citácie vo WOS - bývalí (1.1, 2.1)
  3. Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
  4. Citácie v iných citačnkých indexoch a databázach (9, 10)
  5. Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (3, 4)
  6. Recenzie a umelecké kritiky (5, 6, 7, 8)