[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Henrich Berzeviczy
Matematik.

* 1.11.1652, Brezovička
† 20.7.1713, Banská Bystrica


     Narodil sa 1. januára 1652 v Brezovičke. Asi od roku 1669 príslušník jezuitského rádu, študoval na Trnavskej univerzite. V rokoch 1679/80 ho už ako poslucháča teológie poverili prednášaním matematiky, neskôr sa stal profesorom tohto predmetu v Trnave, prednášal v rokoch 1685/86 (aj fyziku), 1689/90, 1691/92 – 1692/93. V r. 1704 po obsadení Trnavy vojskami F. Rákócziho sa dostal ako prorektor univerzity do zajatia, po prepustení prednášal matematiku na univerzite v Grazi (1707/8 – 1708/9). Ku koncu svojho života pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici. Zachoval sa záznam o jeho učebnici matematiky z Trnavskej univerzity (Arithmetica practica. Trnava 1687.)
     Zomrel 20. júla 1713 v Banskej Bystrici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]