[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Bežo
Učiteľ, nakladateľ.

* 21.3.1842, Nitrianska Streda (okr. Topoľčany)
† 24.7.1905, Senica


     Narodil sa 21. marca 1842 v Nitrianskej Strede, okr. Topoľčany. Gymnázium navštevoval v Modre a v Bratislave, učiteľský ústav v Šoporni. Vyučoval v Šoporni, v Uhrovci, v Beckove a od 21. 9. 1962 v Senici. V r. 1867 navštívil Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko, kde študoval vyučovacie metódy na základných školách.
     Po 27 rokoch učiteľského pôsobenia sa v júli 1888 dobrovoľne vzdal učiteľského povolania a založil v Senici tlačiareň. V Senici nadviazal priateľské styky s J. M. Hurbanom.
     Ján Bežo bol autorom a vydavateľom 15 učebníc pre národné školy, ktoré vyšli spolu v 68 vydaniach. Vydával Knižnicu zábavného a užitočného čítania a edíciu Divadelné hry pre mládež. Vydal veselohru v 3 dejstvách Molier: Nasilu stal sa lekárom. Vydával časopis pre deti Noviny mladých.
     Jeho Silozpyt čili fyzika pre národné školy vyšiel v r. 1871.
     Prvé vydanie Silozpytu sa rozobralo počas jedného roka. Druhé vydanie vyšlo v r. 1873. V Predmluve autor upozorňuje, že texty na učenie spamäti pre žiakov sú vysádzané väčšími typmi písma, drobnejšia sadzba je pre výklad učiteľa. Ďalej radí, kde vo Viedni a v Budapešti dostať fyzikálne pomôcky.
     V exemplári (Bežovej Fyziky), vypožičanom z Univerzitnej knižnice v Bratislave, nachádzame podpis Vladimíra Clementisa z roku 1920, teda používala sa ešte po 47 rokoch. Možno konštatovať, že Bežov Silozpyt čili fyzika splnil svoje poslanie.
     Ján Bežo náhle zomrel v Senici 24. júla 1905. Senica si uctila Jána Bežu pamätnou tabuľou na bývalej ev. škole dňa 28. septembra 1941.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]