[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Jozef Krajčovič
Pedagóg, matematik.

* 14.3.1919, Modra
† 16.3.1993, Trnava


     Narodil sa 14. marca 1919 v Modre. Tu v roku 1939 maturoval na Štátnom učiteľskom ústave. V r. 1944 získal spôsobilosť odborného učiteľa a v r. 1959 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave nadobudol kvalifikáciu pre vyučovanie matematiky a fyziky na stredných školách.
     Vyučoval na Obecnej ľudovej škole v Záhorskej Bystrici, na Meštianskej škole v Smoleniciach a bol riaditeľom ZDŠ v Šúrovciach. V šk. roku 1959/60 bol riaditeľom JSŠ v Trnave. Od roku 1960 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. V roku 1982 odišiel do dôchodku.
     Vedecky sústreďoval záujem na vzdelávacie a výchovné ciele vyučovania matematiky na ZŠ. V r. 1964 spolupracoval na knihe Hruša–Vyšín: Vybrané kapitoly z metodiky vyučování matematiky na ZDŠ.
     Zomrel 16. marca 1993 v Trnave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]