[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Juraj Lessák
Učiteľ.

* ???, ???
† ???, ???


     Autor prvej slovenskej matematickej príručky. Pôsobil ako učiteľ v Svätom Juri, ďalšie životopisné údaje nie sú o ňom známe. Svoje dielo napísal pre široké vrstvy obyvateľstva v češtine-bibličtine, ale jednoznačne pre Slovákov, ako to vyplýva z dlhého, no výstižného titulu: Uměnj počtu, to gest: Tak snadny spůsob, že gedenkaždý, který čjtati a máličko pjsati wj, zde z wyswětlených regul a přjkladůw w krátkém čase arithmetiku, nebožto kumsst počtowánj se navčiti může, skrze ... w slowensky gazyk a w neylepssj pořádek uweděný ... (260-stránkové dielo vyšlo v Bratislave v tlačiarni Františka Augustína Patzka v r. 1775.)


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]