[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Matej Matsko
Matematik, fyzik, astronóm.

* 3.12.1720, Bratislava
† 19.11.1796, Kassel (Nemecko)


     Narodil sa 3. decembra 1720 v Bratislave. Po gymnaziálnych štúdiách v Bratislave od r. 1741 študoval na univerzitách v Jene a od r. 1743 v Göttingene, kde bol poslucháčom J. A. Segnera, ktorý mal na jeho neskoršie dielo zjavný vplyv. Pôsobil najmä ako profesor matematiky na vyšších školách od r. 1745 v Toruni, od 1761 v Rintelne a od 1767 v Kasseli. Z jeho diela poznáme práce z hydrodynamiky, mechaniky, matematiky a astronómie – sú to prevažne štúdie, rozpravy, ale podľa svedectva niektorých bibliografií napísal aj rozsiahlejšie práce. Pri výbere tém sa riadil „segnerovskými“ otázkami, robil výpočty výtokovej rýchlosti vody, účinnosti vodného kolesa, výpočty dráh vrhnutých telies a vôbec problémy súvisiace s technickými aplikáciami. V svojich výpočtoch aplikoval aj vyššiu matematiku a vydal aj spis o základoch diferenciálneho počtu, v ktorom sa venuje najmä prioritnému sporu Newtona a Leibniza. Uverejnil aj opisy viacerých astronomických pozorovaní a časopisecké články s prírodovedným, resp. matematickým obsahom.
     Zomrel 19. novembra 1796 v Kasseli.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]