[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Anton Mišík
Pedagóg, matematik, fyzik.

* 15.3.1882, Ilava
† 15.9.1947, Bratislava


     Narodil sa 15. marca 1882 v Ilave. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Budapešti, pričom financovanie si zabezpečoval zväčša vlastnými silami. Po skončení štúdia pôsobil ako profesor matematiky a fyziky na stredných školách v Slovenskom Novom Meste, u piaristov v Podolínci a nakoniec na reálke v Žiline.
     Po prvej svetovej vojne bol jedným z prvých stredoškolských profesorov, ktorí sa zapojili do národného prebúdzania Slovenska. Bol ustanovený za riaditeľa slovenskej reálky v Žiline a vyučoval matematiku a fyziku s plnou kvalifikáciou. Bol spoluzakladateľom a dlhoročným predsedom Spolku profesorov Slovákov.
     V r. 1938 po utvorení slovenského ministerstva školstva stal sa odborovým prednostom na tomto ministerstve. Aj po r. 1939 zostal pracovať na Ministerstve školstva a národnej osvety ako najvyšší odborný pracovník. Po auguste 1944 sa činnosti na ministerstve vzdal. Výnosom Povereníctva školstva SNR bol dňom 31. 8. 1945 prepustený bez nárokov na dôchodok.
     Zomrel 15. septembra 1947 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]