[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

František Močnik
Matematik, pedagóg.

* 1.10.1814, Kirchheim
† 30.11.1892, Graz


     Narodil sa 1. októbra 1814 v Kirchheime. Študoval teológiu na seminári v Görzi, neskôr matematiku na univerzite v Grazi, kde získal v r. 1840 aj doktorát filozofie. Ako profesor matematiky pôsobil v r. 1846–1849 na technickej akadémii v Ľvove, od r. 1849 na univerzite v Olomouci. V r. 1851 s titulom školný radca sa stal inšpektorom ľudových škôl v Laibachu, od r. 1860 pôsobil v podobnej funkcii pre ľudové školy a reálky v Grazi. Od r. 1869 do svojho odchodu na dôchodok v r. 1871 bol hlavným školským inšpektorom Štajerska s pôsobiskom v Grazi. Tento pôvodom slovinský matematik mal mimoriadne veľký vplyv na výuku matematiky na ľudových i stredných školách v celej Rakúsko-Uhorskej monarchii v druhej polovici 19. storočia. Bol autorom desiatok mimoriadne populárnych učebníc matematiky pre ľudové i stredné školy, zároveň zostavovateľom tabuliek k nim. Boli to moderné učebnice zostavené pôvodne v duchu celoríšskej, tzv. Bonitz–Exnerovej školskej reformy, v priebehu rokov viackrát doplňované a prepracované v súlade s novými požiadavkami. Vynikali jasnosťou výkladu, exaktnosťou spracovania a prepojenosťou na praktický život. Boli vydávané až do začiatku 20. storočia, okrem pôvodnej nemčiny aj v prekladoch do národných jazykov a boli najrozšírenejšími učebnicami matematiky v monarchii. V mnohých prípadoch sa stali východiskom a vzorom spracovania nových diel, okrem iného aj predlohou známej Počtovedy Martina Čulena.
     Zomrel 30. novembra 1892 v Grazi.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]