[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Lukáš Moesch
Pedagóg, autor učebníc.

* 4.9.1651, Mainz (Nemecko)
† 24.3.1701, Mikulov


     Narodil sa 4. septembra 1651 v Mainze (Nemecko). Spočiatku pôsobil ako vychovávateľ v poľských šľachtických rodinách, r. 1686 sa ako vojenský inžinier zúčastnil obliehania Budína. Bol učiteľom na piaristickom gymnáziu v Prievidzi (pravdepodobne od r. 1687), vyučoval aj matematiku. Príslušníkom piaristickej rehole bol od r. 1668, v r. 1682 ho dokonca menovali zástupcom predstaveného rehole v Uhorsku. Ako pedagóg a hodnostár rádu sa zaslúžil o reformu školského systému piaristov, bol autorom ich celokrajinského školského poriadku (1695). Od r. 1700 žil v Mikulove. V rámci širšej literárnej činnosti napísal aj učebnicu matematiky (Arithmeticus practicus... Trnava 1697), ktorá mala v uhorských pomeroch prekvapivo vysokú úroveň, okrem iných v nej sa stretávame prvý raz v učebnicovej literatúre na Slovensku s logaritmami. Matematické práce sa nachádzajú aj v jeho rukopisnej pozostalosti.
     Zomrel 24. marca 1701 v Mikulove.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]