[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Bohumil Pokorný
Pedagóg, matematik.

* 11.1.1905, Rakovník (ČR)
† 24.12.1990, Žilina


     Narodil sa 11. januára 1905 v Rakovníku. Študoval na KU v Prahe a na ČVUT v Prahe. Vyučoval na gymnáziách a preukázal sa ako mimoriadne úspešný pedagóg.
     Na VŠD do Žiliny prišiel 1. 9. 1960 z gymnázia vo Vsetíne. Hneď po príchode zapojil sa do činnosti miestnej pobočky JSMF. Úspešne vykonával funkciu tajomníka pobočky (1964–1968). Mal veľkú zásluhu na prípravách a bezchybnom organizovaní i väčších celoštátnych podujatí pobočky (zjazdy JSMF, školenia, medzinárodné konferencie).
     Matematická sekcia JSMF udelila mu v r. 1978 Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj vyučovania matematiky.
     Zomrel 24. decembra 1990 v Žiline.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]