[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Eduard Pöschl
Matematik, pedagóg.

* 11.5.1820, Viedeň
† 29.11.1898, Budapešť


     Narodil sa 11. mája 1820 vo Viedni. Študovať začal v svojom rodisku, kde absolvoval aj gymnázium a filozofické ročníky, neskôr študoval právo v Győri, baníctvo a hutníctvo na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, mineralógiu a geológiu vo viedenskom Montanistisches Museum, napokon matematiku, strojníctvo a staviteľstvo na technike, tiež vo Viedni. V r. 1850–1887 pôsobil ako profesor na banskoštiavnickej akadémii, stál na čele katedier deskriptívnej geometrie a staviteľstva (1850–1866), banského a hutníckeho strojníctva a staviteľstva (1866–1872), napokon opäť deskriptívnej geometrie (1872–1887). V r. 1873–1876 bol prvým voleným riaditeľom školy. Venoval sa najmä konštrukčným výpočtom banských strojov, pokusom s konzervovaním dreva používaného v baníctve. V oblasti matematiky nebol publikačne činný ani napriek dlhému pôsobeniu na katedre deskriptívnej geometrie.
     Zomrel 29. novembra 1898 v Budapešti.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]