[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ing. Gustáv Prokeš
Fyzik.

* 14.9.1915, Bratislava
† 21.6.1995, Bratislava


     Narodil sa 14. septembra 1915 v Bratislave. V rokoch 1926–1934 študoval na Masarykovom reálnom gymnáziu v Bratislave, kde aj maturoval. Po skončení štúdia na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe (1934–1938) nastúpil ako asistent na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V r. 1941 sa tu stal prednostom Ústavu elektriny. Od r. 1950 pôsobil na Katedre fyziky Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity ako vedúci oddelenia elektriny. Pre svoju otvorenosť a kritičnosť bol po niekoľkých rokoch nútený z fakulty odísť. Prešiel do Ústavu merania SAV, kde pracoval až do odchodu do dôchodku.
     G. Prokeš patril medzi zakladateľov experimentálnej i teoretickej elektrofyziky na PF SU. Vďaka svojmu nadaniu, hlbokému vzdelaniu, skúsenostiam, tvorivosti a technickej zručnosti sústredil okolo seba mladých asistentov, a tak sa podarilo vybudovať laboratórium pre experimentálnu výuku i výskum. Myšlienkovo sa podieľal na vzniku pracoviska vysokofrekvenčnej magnetickej spektroskopie, čo bol v tom čase svetový trend v experimentálnej fyzike. Skonštruoval viacero elektrotechnických zariadení. O jeho gnozen na meranie elektrického poľa prejavila záujem aj armáda. V posledných rokoch pôsobenia sa venoval problematike kapacitných snímačov.
     Gustáv Prokeš bol brilantný učiteľ s presvedčivým pedagogickým vystupovaním, logickým výkladom a perfektným podaním matematického aparátu teórie elektromagnetického poľa, osobitne v aplikáciách na oblasť mikrovĺn. Bol principiálnym zástancom praktickej výuky s vysokým podielom samostatnej experimentálnej práce v laboratóriu. Mal hlboko citlivý a trpezlivý osobný prístup voči študentom. Mnohí odchovanci sú mu vďační za svoje neskoršie vedecké úspechy.
     Zomrel 21. júna 1995 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]