[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. František Púchovský, CSc.
Matematik.

* 9.3.1921, Chynorany
† 11.8.1996, Žilina


     Narodil sa 9. marca 1921 v Chynoranoch. V roku 1941 maturoval na Učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 1947–1950 diaľkovo študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave. Ako učiteľ pôsobil na školách všetkých stupňov. Aktívne pracoval v Matematickej a Fyzikálnej olympiáde v okresoch Dolný Kubín, Žilina i v centrálnych orgánoch Fyzikálnej olympiády v Prahe.
     Na vtedajšiu Vysokú školu dopravnú v Žiline nastúpil v r. 1960. V r. 1970 pod vedením prof. RNDr. Josefa Korousa, DrSc., získal vedeckú hodnosť CSc. a v r. 1971 titul RNDr. V r. 1974 sa habilitoval za docenta. V rokoch 1975–1981 bol vedúcim katedry matematiky a 9 rokov vykonával funkciu prodekana pre pedagogickú činnosť na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
     Hneď po príchode na Vysokú školu dopravnú začal aktívne pracovať v odbornom seminári Ortogonálne polynómy a ich aplikácie, ktorý viedol prof. Korous. Keď prof. Korous v r. 1981 zomrel, prevzal vedenie tohto seminára. Zaoberal sa najmä zovšeobecnenými Jacobiho, Hermiteovými a Laguerreovymi polynómami. Bol autorom vyše 20 vedeckých článkov z tejto oblasti a viacerých skrípt z rôznych častí matematiky pre poslucháčov VŠD. Bol tiež školiteľom ašpirantov-matematikov i pomocným školiteľom ašpirantov-technikov. O prácu profesora Korousa a docenta Púchovského prejavili veľký záujem americkí a španielski matematici.
     V r. 1989 odišiel do dôchodku, ale i naďalej aktívne vedecky pracoval a zúčastňoval sa seminára.
     Zomrel 11. augusta 1996 v Žiline a pochovaný je v Banskej Hodruši.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]