[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Anton Radics
Matematik, fyzik, pedagóg.

* 12.11.1726, Chesereu (Érkeserü, Rumunsko)
† 15.9.1773, Bernolákovo


     Narodil sa 12. novembra 1726 v Chesereu (Rumunsko). Profesor matematiky a ďalších predmetov na univerzite v Trnave (1763/64), filozofie v Budíne, od r. 1769 farár v Bernolákove. Bol autorom diela venovaného prírodnej filozofii R. Boškoviča (1765). Ako Boškovičov stúpenec a dobrý znalec súdobých fyzikálnych poznatkov sa prejavil aj v svojej dvojzväzkovej učebnici fyziky (1766). Poznatky o Franklinových výskumoch atmosférickej elektriny sa vyskytujú v našej fyzikálnej literatúre prvý raz u neho a v učebnici P. Makóa vydanej približne v rovnakom čase. Jeho učebnica vôbec vykazuje veľkú podobnosť s Makóovým dielom, samotnému Boškovičovi však venuje Radics väčšiu pozornosť. Hoci v jeho tvorbe ešte nemožno hovoriť o jednoznačnom víťazstve newtonovskej fyziky, s viacerými Newtonovými tézami sa stotožňuje, napr. pri snahe o exaktný výklad nebeskej mechaniky alebo prijatím Newtonovej emisnej teórie svetla.
     Zomrel 15. septembra 1773 v Bernolákove.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]