[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Purgina
Pedagóg, fyzik.

* 16.5.1719, Trnava
† 13.6.1748, Trnava (pravdepodobne)


     Narodil sa 16. mája 1719 v Trnave. Bol jezuitom, absolventom trnavskej univerzity, ktorý popri svojich teologických štúdiach aj vyučoval v nižších ročníkoch. Zachovala sa od neho latinská veršovaná práca o elektrostatických javoch z r. 1746, ktorá bola prvou samostatnou publikáciou venovanou tejto problematike na Slovensku. Autor sa v nej podpísal ako „trnavský básnik“ a v hexametroch popisuje základné experimentálne poznatky o trecej elektrine, priťahovaní a odpudzovaní telies, o elektricky vodivých i nevodivých materiáloch, o elektrickej iskre a iných svetelných účinkoch elektrických javov atď.
     Zomrel 13. júna 1748 pravdepodobne v Trnave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]