[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Martin Raduch
Učiteľ.

* ???, Liptovská Mara (zaniknutá obec)
† ???, ???


     O jeho živote takmer nič nevieme, v r. 1766 pôsobil ako učiteľ v Rakovnici v Gemeri. Poznáme ho ako autora práce Sprostný, ale zřetedlný traktat arithmetický, pro neumelých a zvláste kupeckého a sedláckého stawu lidj sepsaný... (Bratislava 1776). Dielo pozostávalo z 23 tabuliek na prepočet hodnôt vtedy používaných mincí – patrilo do kategórie špeciálne upravených násobiliek. Ako také v dobe vydania by už nebolo zvláštnosťou, patrilo však k prvým tlačiam na Slovensku, v ktorých sprievodným textom k matematickému obsahu bola slovakizovaná čeština.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]