[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

František Rausch
Matematik, pedagóg.

* 13.9.1743, Prellenkirchen (Rakúsko)
† 26.1.1816, Bratislava


     Narodil sa 13. septembra 1743 v Prellenkirchene. Študoval v Bratislave a ako profesor matematických disciplín pôsobil na viacerých školách: na viedenskom Tereziáne, na peštianskej univerzite aj na Institutum geometricum a na bratislavskej kráľovskej akadémii. Prednášal matematiku a niektoré jej aplikácie, zememeračstvo, staviteľstvo, hydrotechniku atď. a okrem matematických učebníc vydal aj kompendiá týchto predmetov.
     Zomrel 26. januára 1816 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]