[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Evžen Říman
Fyzik, matematik a pedagóg.

* 23.11.1897, Pustkovec, okr. Nový Jičín (ČR)
† 16.9.1983, Most (ČR)


     Narodil sa 23. novembra 1897 v Pustkovci (okr. Nový Jičín). Študoval na gymnáziu v Opave (1913–1916). Absolvoval Prírodovedeckú fakultu v Prahe (1919–1923), kde získal titul RNDr. (1927). V r. 1960 vyštudoval tiež na Elektrotechnickej fakulte ČVUT a v r. 1967 obhájil titul kandidáta vied.
     Ako stredoškolský profesor matematiky a fyziky pôsobil v Nitre (1924–1929), Bratislave (1929–1940) a Prahe (1940–1952). V r. 1952–1970 bol odborným asistentom na Elektrotechnickej fakulte ČVUT. Súčasne na viacerých miestach učil matematiku a fyziku formou konzultácií pre poslucháčov diaľkového štúdia či kurzov – v podnikových inštitúciách ČSD, v Socialistickej akadémii a inde.
     Dr. Říman je autorom učebníc fyziky, zbierok príkladov a príručiek na pomoc záujemcom o štúdium na vysokých školách technických. Napísal tiež Úvod do kryptografie (1966). V JČSMF organizoval rozmanité prednášky a pracoval tiež v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální. Viedol matematické a fyzikálne olympiády.
     Zomrel 16. septembra 1983 v Moste.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]