[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Jozef Šitko
Inžinier, matematik, fyzik.

* 1776, Český Těšín
† 24.11.1833, Banská Štiavnica


      Narodil sa v r. 1776 v Českom Tešíne. Po štúdiách filozofie, práva a matematiky na viedenskej univerzite vyučoval matematiku a fyziku na Východnej akadémii vo Viedni (1803–1837), neskôr fyziku na lýceu v Linzi (1807–1839). V r. 1809–1833 stál na čele katedry matematických vied na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Najväčším prínosom jeho celoživotného inžinierskeho diela bolo zdokonalenie vodostĺpcových banských strojov, ktoré vďaka svojim vylepšeným parametrom dokázali konkurovať i parným strojom a zásadne ovplyvnili technický aj hospodársky vývoj celej štiavnickej banskej oblasti. Konštruoval aj iné banské stroje a zariadenia a navrhol niekoľko zlepšení i v úpravníctve. Jeho vynikajúce technické výsledky boli podmienené predovšetkým nevšednou erudíciou v hydrodynamike, vôbec fyzike a v neposlednom rade aj vo vyššej matematike. Okrem diel technického zamerania uverejnil aj niekoľko prác o rôznych fyzikálnych otázkach súvisiacich s konštruovaním parných strojov a iných technických zariadení. Už v druhom decéniu 19. storočia zaviedol nepovinné prednášky z diferenciálneho a integrálneho počtu na banskoštiavnickej akadémii, čo na technickej vysokej škole bolo priekopnícke aj v medzinárodnom meradle.
     Zomrel 24. novembra 1833 v Banskej Štiavnici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]