[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Otto Schwartz
Fyzik.

* 29.9.1847, Bezdán (Maďarsko)
† 16.3.1910, Banská Štiavnica


     Narodil sa 29. septembra 1847 v Bezdáne. V r. 1865–1869 študoval na viedenskej univerzite matematiku a fyziku, neskôr tu dizertáciou z oblasti fyziky získal doktorát (1871). Celý svoj aktívny život pôsobil na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici: v r. 1869–1872 ako asistent, resp. adjunkt katedry fyziky a chémie a v r. 1872–1909 ako profesor a vedúci katedry matematiky. Patril k zakladateľom a najaktívnejším prednášateľom Banskoštiavnického lekárskeho a prírodovedného spolku. Vydal síce svoje prednášky z fyziky formou skrípt, ale vo fyzike ani matematike nebol vedecky aktívny, venoval sa najmä popularizácii novších fyzikálnych, najmä elektrotechnických objavov na pôde spolku a na stránkach rôznych periodík. Významné boli jeho dlhodobé klimatologické a meteorologické pozorovania a publikácie. Zapojil sa do vedeckého programu anglického Výboru pre výskum teplôt v podzemí a 38 rokov robil teplotné merania v banskoštiavnických baniach. Takmer štyri desaťročia robil aj meteorologické pozorovania v oblasti Banskej Štiavnice.
     Zomrel 16. marca 1910 v Banskej Štiavnici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]