[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Július Šoltés
Peagóg, fyzik.

* 2.7.1935, Tulčík, okr. Prešov
† 2.2.1990, Bratislava


     Narodil sa 2. júla 1935 v Tulčíku, okr. Prešov. Po absolvovaní vysokej školy pedagogickej, kombinácie matematika a fyzika, učil jeden rok na JSŠ v Liptovskom Mikuláši a od 1. septembra 1959, odo dňa, kedy Gymnázium Jura Hronca v Bratislave vzniklo, až do svojej smrti bol verný tejto škole.
      Od vzniku Fyzikálnej olympiády v nej aktívne pôsobil. Nielen ako výborný učiteľ, ktorého žiaci sa vracali z medzinárodných olympiád s medailami, ale aj ako organizátor, člen Krajského výboru FO v Bratislave. Angažoval sa v JSMF, bol členom ÚV JSMF a aktívne pôsobil vo Fyzikálnej terminologickej komisii SAV. Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Fyzika v škole, publikoval články s metodickou tematikou vo Fyzikálnych obzoroch a v Bratislavskom učiteľovi.
      Za svoju dlhoročnú činnosť pre JSMF bol v r. 1975 odmenený Pedagogickým vyznamenaním JSMF, pri výročí založenia FO v r. 1979 dostal Čestné uznanie JSMF a ÚV FO, za záslužnú činnosť fakultného učiteľa dostal Diplom dekana MFF. Písomne mu poďakoval minister školstva a primátor Bratislavy. V r. 1989 bol mu udelený titul Zaslúžilý učiteľ.
     Zomrel 2. februára 1990 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]