[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Milan Rastislav Štefánik
Fyzik, astronóm.

* 21.6.1880, Košariská
† 4.5.1919, Ivánka pri Dunaji


     Narodil sa 21. júna 1880 v Košariskách. Strednú školu absolvoval v Bratislave, Šoproni a Sarvaši. Vysokoškolské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe ukončil v r. 1904. Po skončení štúdia v r. 1904 odchádza do Paríža, kde pracuje na hvezdárni v Meudone. Zaoberá sa spektrálnou analýzou slnečného žiarenia a niektorých hviezd. Zúčastňuje sa astronomickej expedície na Mont Blanc (1905, 1906). V Španielsku (1905) a Turkestane (1907) pozoruje úplné zatmenie Slnka a so spolupracovníkom Millochanom fotografovali zatmenie Slnka. Spektrografom analyzovali vrstvy Slnka v monochromatickej oblasti svetelného vlnenia. Ďalšie úspechy v oblasti vedeckého bádania získali zhotovením infračerveného spektrografu a odrazového heliometra. Výsledky pozorovaní a fotografie slnečnej koróny boli publikované vo všetkých astronomických časopisoch celého sveta. Za úspešnú vedeckú prácu mu bola udelená v r. 1907 Janssenova cena. Osobitnú pozornosť venoval aj štúdiu infračerveného spektra a z tejto oblasti fyziky publikoval práce O citlivosti očnej sietnice na infračervené žiarenieŠtúdia telurických čiar v infračervenom svetle. Za svoje vedecké úspechy bol vyznamenaný Wildeho cenou. V r. 1909 odchádza na Tahiti, kde vybudoval observatórium, ktoré vybaví moderným ďalekohľadom a heliografom na pozorovanie Halleyovej kométy. Po návrate do Paríža v r. 1911 sa venuje ďalej astronómii. Bol členom mnohých astronomických spoločností, zároveň pracuje aj v diplomatických službách, za čo bol vyznamenaný rytierskym krížom Čestnej légie. V r. 1914 dobrovoľne vstúpil do armády, získal letecký diplom a zároveň využíva svoje poznatky z astronómie. Na frontoch zriaďuje meteorologické stanice, ktoré sledujú poveternostné podmienky.
     Zahynul tragicky 4. mája 1919 v Ivánke pri Dunaji a pochovaný je v mohyle na Bradle.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]