[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ladislav Šteffko
Matematik, pedagóg.

* 11.2.1909, Odesa
† 17.9.1981, Martin


     Narodil sa 11. februára 1909 v Odese. Po ukončení štúdia matematiky a deskriptívnej geometrie na KU v Prahe pôsobil na gymnáziách vo Zvolene, Trnave, Košiciach, Prešove, Martine a v Turčianskych Tepliciach.
      Bol vynikajúci pedagóg. Mimoriadnu pozornosť venoval talentovaným žiakom v matematike. Mal radosť z toho, keď úspešne obstáli v celoštátnych kolách všetkých kategórií. Okolo seba vytvoril kolektív ochotných pracovníkov – pedagógov, ktorí účinne pracovali na školách i vo výboroch MO. Dostal vyznamenanie z ÚV MO, ÚV JČSMF i ÚV JSMF.
     Zomrel 17. septembra 1981 v Martine.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]