[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

JUDr. Zdeno Vlachynský
Matematik, pedagóg.

* 19.7.1919, Bratislava
† 24.1.1986, Bratislava


     Narodil sa 19. júla 1919 v Bratislave. Po stredoškolských štúdiách na gymnáziách v Nitre a Bratislave, ukončených maturitou r. 1939, pokračoval podľa želania rodičov v štúdiu práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (vtedajšia Slovenská univerzita). Doktorát práv (JUDr.) získal r. 1944. Do r. 1948 pracoval v rôznych právnických funkciách na daňovej správe, ministerstve financií a povereníctve financií. R. 1948 bol preradený do výroby. Do r. 1953 pracoval ako robotník – opravár autoelektriky. Od r. 1953 pôsobil ako stredoškolský profesor matematiky a deskriptívnej geometrie na strednej všeobecnovzdelávacej škole v Pezinku, od r. 1963 na stredných všeobecnovzdelávacích školách a gymnáziách v Bratislave (Grösslingova ul., Novohradská ul.) a na strednej priemyselnej škole stavebnej, kde zotrval až do svojho predčasného odchodu do invalidného dôchodku. V rokoch 1953–1959 s vyznamenaním absolvoval popri zamestnaní učiteľskú kombináciu matematika–deskriptívna geometria pre stredné školy na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave.
     Bol uznávaným metodikom, kreatívnym a iniciatívnym učiteľom, navrhovateľom mnohých invenčných učebných pomôcok a modelov na vyučovanie matematiky a deskriptívnej geometrie, vedúcim autorského kolektívu, ktorý pripravil a vydal hodnotnú dvojdielnu zbierku riešených úloh z matematiky pre stredné všeobecnovzdelávacie školy a stredné odborné školy. Spoluautormi zbierky, ktorá vyšla r. 1970, boli J. Balala, A. Dubec, J. Korch, J. Kroupa, A. Sivošová, J. Smida a M. Zöldy.
     Bol dlhoročným členom a funkcionárom JSMF, agilným činiteľom Klubu učiteľov matematiky. Za zásluhy o rozvoj JSMF bol vyznamenaný medailou JSMF.
     Posledné roky života mu strpčovala zákerná nevyliečiteľná choroba.
     Zomrel 24. januára 1986 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]