[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ladislav Dutka
Pedagóg, fyzik.

* 4.3.1912, Ludrova, okres Ružomberok
† 30.8.1996, Ružomberok


     Narodil sa 4. marca 1912. Maturoval na gymnáziu v Ružomberku. V Bratislave získal učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie na meštianskych školách (II. odbor matematika, fyzika, prírodopis, chémia). Po skončení vysokoškolských štúdií vyučoval na gymnáziu v Ružomberku.
     Na svojom pôsobisku mimo svojich pedagogických povinností v plnej miere venoval sa pomoci žiakom súťažiacim vo FO. Prispieval do programov na seminároch a podujatiach JSMF. Od vytvorenia pobočky JSMF v Žiline (v r. 1956) bol stálym prispievateľom pomoci výboru pobočky.
     Ladislav Dutka bol veľmi dobrým metodikom, u svojich žiakov obľúbený, vážený a uctievaný, o čom svedčí vyjadrenie jedného z jeho mnohých bývalých žiakov S. Ondrejku, ktorý v spomienkach na svojho profesora napísal: „Bol zdrojom neobyčajnej duchovnej energie, osobnosť obdarená mimoriadnym vnímaním a odovzdávaním všetkého, čo hodnotovo obohacuje, najmä svojim žiakom, ktorí boli v jeho celoživotnom snažení vždy na prvom mieste. Mal som mimoriadne šťastie, že som sa medzi nimi nachádzal aj ja. Preto pána profesora Ladislava Dutku vnímam očami jeho žiaka–obdivovateľa, najmä ako môjho učiteľa fyziky, ktorý ma najviac zaujal príťažlivou metodológiou, precíznou metodikou a jeho komplexnou rozhľadenosťou po celej prírode. Pochopil a cítil som spolu s mojimi spolužiakmi, že v osobe pána profesora máme osobnosť nevšedného významu, ku ktorému sme prechovávali, prechovávame a budeme prechovávať nesmiernu úctu a uznanie. Pre nás všetkých bol a zostane predovšetkým človekom – veľkým svojou skromnosťou a skromný svojou veľkosťou.
     Poznačil celý náš ďalší život svojou filozofiou človečenstva a láskou, láskou k prostrediu, v ktorom pôsobil, láskou k pravde a kráse, no najmä láskou k svojmu rodinnému zázemiu, ktoré nekonečne miloval a rovnako milovali jeho“.
     Zomrel 30. augusta 1996 v Ružomberku.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]