[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Faludi
Pedagóg, autor učebníc.

* 10.3.1836, Agóstyán
† ???, ???


      Narodil sa 10. marca 1836 v Agóstyán, neďaleko Komárna. Absolvoval 4 triedy gymnázia. Po smrti otca matka ho nevládala vydržiavať na štúdiách, preto sa stal pomocným učiteľom. Keď zložil maturitnú skúšku na učiteľskom ústave, potom pod vedením vzorného učiteľa Jozefa Jannyho 5 rokov vyučoval v dievčenskej škole v Székesfehérvári. R. 1861 sa stal peštianskym učiteľom a odvtedy tam stále pôsobil, s výnimkou dvojročného prerušenia, keď bol úradníkom na ministerstve školstva. Priaznivé podmienky peštianskeho pobytu ho podnecovali k tvorivej aktivite, pričom využíval aj svoje jazykové znalosti. Okrem maďarčiny perfektne ovládal nemecký a slovenský jazyk.
     Výsledky jeho tvorby sú obdivuhodné. Jeho meno nachádzame v 34 učebniciach. Z toho 13 vyšlo aj v nemeckom a 4 v slovenskom jazyku. Fuchsove učebnice sa dotýkajú takmer všetkých vedných odborov. Napísal aj učebnicu obchodnej korešpondencie a Učebnicu pre obchodné učňovské školy. Prekvapujúci je aj počet následných vydaní viacerých jeho učebníc.
     V r. 1879 Fuchs (Faludi) napísal Naukosklad prostonárodnej školy, ktorý obsahuje 4 samostatné učebnice: 1. Stručný prehľad krajín uhorskej koruny, 2. Základy dejepisu Uhorska, 3. Začiatky prírodopisu, 4. Počiatky silozpytu (fyziky). Samostatné počiatky silozpytu vyšli v 18 vydaniach. Učivo v nich je rozdelené do VI oddielov: I. Telesá, vlastnosti a zjavy, II. Zvuk, III. Teplo, IV. Svetlo, V. Električnosť (mluno), VI. Magnetičnosť.
     V učebnici Počiatky silozpytu sa autor podpisuje bez prímenia Faludi. Szinnyeiho lexikón uvádza, že Ján Fuchs (FALUDI) si od r. 1882 píše svoje meno Ján Faludi.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]