[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Viliam Ficker, CSc.
Matematik.

* 19.1.1932, Spišská Nová Ves
† 14.3.1987, Newcastle, Austrália


      Narodil sa 19. januára 1932 v Spišskej Novej Vsi. Po maturite v rodnom meste v r. 1951 začal študovať na Strojníckej fakulte SVŠT, ale kvôli záľube v matematike prestúpil na Prírodovedeckú fakultu UK, kde študoval matematickú analýzu. V januári 1956 ukončil toto štúdium a nastúpil na katedru matematiky, kde pôsobil až do r. 1965. V r. 1965 obhájil kandidátsku dizertáciu. V r. 1965 odišiel do Sudánu, kde prednášal na univerzite v Chartume. Po sovietskej invázii v r. 1968 sa nevrátil domov, ale presídlil do Austrálie, kde pôsobil na univerzite v Newcastle.
     Po prvej vedeckej práci venovanej diferenciálnym rovniciam sa neskôr vedecky zaoberal teóriou pravdepodobnosti a matematickou štatistikou.
     Zomrel náhle 14. marca 1987* v Newcastle v dôsledku zlyhania srdca.


* Pôvodný údaj 1978. Opravené: 6.11.2017 podľa informácií od Dave L. Renfro - Referencia.

[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]