[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Eva Gedeonová, CSc.
Matematička.

* 3.3.1940, Bratislava
† 24.1.1993, Bratislava


     Narodila sa 3. marca 1940 v  Bratislave. Strednú školu skončila v  roku 1958 a  začala študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Bola vynikajúcou študentkou. Štúdium matematiky skončila v  roku 1963.
     Hneď po skončení školy nastúpila ako asistentka na katedru algebry a  teórie čísel. Spočiatku viedla cvičenia z  algebry a matematickej analýzy, neskôr prednášala lineárnu algebru, algebru a  analytickú geometriu. Bola považovaná za výnimočne dobrú učiteľku.
     Svoju vedeckú kariéru začala ako ašpirantka u  profesora Milana Kolibiara. Ašpirantúru skončila v  roku 1972 uverejnením originálnej práce venovanej Jordanovej-Hölderovej vete pre čiary vo zväzoch. V  roku 1983 sa habilitovala na docentku prácou nazvanou Pokrývajúce grafy zväzov.
     Dr. Gedeonová bola vynikajúcou akademickou funkcionárkou, učiteľkou a  vedeckou pracovníčkou. Uverejnila 10 vedeckých prác, bola spoluautorkou 3 učebníc algebry. Počas jej pôsobenia na Komenského Univerzite zastávala rôzne akademické funkcie. Od januára r. 1990 bola prodekankou Matematicko-fyzikálnej fakulty a  zároveň aktívnou členkou výboru Matematickej olympiády. Bola taktiež pravidelnou účastníčkou a organizátorkou letných škôl o  univerzálnych algebrách a usporiadaných množinách v  bývalom Československu.
     Zomrela 24. januára 1993 v  Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]