[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Ladislav Gomolčák
Fyzik.

* 9.6.1932, Košice
† 14.7.1976, Bratislava


     Narodil sa 9. júna 1932 v Košiciach. Fyziku vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1956). Po skončení začal pracovať vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave, ale zakrátko prešiel do Ústavu jadrových výskumov ČSAV v Prahe. Po štyroch rokoch strávených v Čechách sa L. Gomolčák vrátil do Bratislavy na Katedru fyziky PFUK. Po jej rozdelení v roku 1961 sa stal členom Katedry jadrovej fyziky, odkiaľ prešiel v roku 1969 na Katedru teoretickej fyziky. Tu pracoval až do svojej predčasnej smrti. Ladislav Gomolčák bol mimoriadne erudovaným fyzikom so širokým okruhom záujmov – od jadrovej a teoretickej fyziky až po elementárne častice, gravitáciu a astrofyziku. Bol jedným z prvých, čo venovali veľa času a námahy tvorbe a zabezpečovaniu fyzikálnej literatúry na Slovensku. Počas pražského pôsobenia napísal spolu s I. Úlehlom a Z. Pluhařom úspešnú monografiu Optické modely atómového jadra, ktorá neskôr vyšla aj v anglickom preklade. Bol tiež spoluautorom prvej slovenskej (v tom čase prvej československej) učebnice kvantovej mechaniky (spolu s J. Pišútom). Napísal viacero skrípt a preložil niekoľko kníh a príručiek. Jeho láska ku knihám bola príslovečná.
     Zbieral publikácie širokého zamerania v čase, keď nebolo ľahké a často ani lacné získať odbornú literatúru zo Západu. L. Gomolčák mal asi najlepšiu súkromnú fyzikálnu knižnicu v Bratislave, ktorá po jeho smrti obohatila knižnicu PFUK. Tým, čo v šesťdesiatych rokoch študovali na PFUK fyziku alebo učiteľstvo fyziky nadlho utkveli v pamäti hlavne Gomolčákove prednášky z kvantovej mechaniky. Prednášal však aj teóriu jadra, konal výberové prednášky zo štatistickej fyziky, astrofyziky, všeobecnej teórie relativity a z teórie potenciálového rozptylu. Hoci dr. Ladislav Gomolčák pôsobil na Prírodovedeckej fakulte iba 15 rokov, podstatným spôsobom sa podieľal na výchove niekoľkých generácií fyzikov a učiteľov fyziky.
     Zomrel 14. júla 1976 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]