[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Štefan Hatvani
Prírodovedec, lekár, polyhistor.

* 21.11.1718, Rimavská Sobota
† 16.11.1786, Debrecen (Maďarsko)


     Narodil sa 21. novembra 1718 V Rimavskej Sobote. Študoval na viacerých západoeurópskych univerzitách (Basel, Leyden, Utrecht, Magdeburg), okrem iných aj u Johanna a Daniela Bernoulliovcov. Získal doktorát filozofie i medicíny. Po odmietnutí viacerých zahraničných ponúk sa usadil v Debrecíne, kde v r. 1749–1786 pôsobil ako profesor reformovaného kolégia, na ktorom predtým aj sám študoval. Stal sa jedným z najvýznamnejších učiteľov tejto vynikajúcej školy, svojimi modernými výukovými metódami, najmä demonštračnými pokusmi z chémie a fyziky, osobitne elektrostatiky, si vyslúžil nielen seriózne uznanie, ale aj mystickú povesť a prívlastok uhorský Faust. Ako prírodovedec stál na báze osvietenského racionalizmu, uprednostňoval newtonovskú fyziku pred karteziánskou, dôraz kládol na experiment a už v svojej inauguračnej prednáške hovoril o dôležitosti štúdia matematiky. Bol priekopníkom výuky chémie, zároveň autorom prvého matematického spisu z teórie pravdepodobnosti v Uhorsku. Viedol aj vlastnú lekársku, resp. lekárnickú prax, zostavoval pritom napr. tabuľky dojčenskej úmrtnosti a ich štatistické vyhodnocovanie používal pri argumentácii v prospech lekárskej starostlivosti, výuky pôrodných babíc a pod. Bol autorom viacerých knižných prác a kratších spisov z oblasti filozofie, prírodných vied, medicíny a teológie.
     Zomrel 16. novembra 1786 v Debrecene.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]