[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Hlovik
Učiteľ.

* 28.3.1804, Párnica
† 27.3.1862, Rankovce


     Narodil sa 28. marca 1804 v Párnici. Ako učiteľ a neskôr evanjelický kňaz sa venoval národnobuditeľskej práci, bol členom Tatrína a mal široké kultúrne záujmy a aktivity. Známym sa stal najmä ako zberateľ ľudovej slovesnosti a piesní. Napísal a vydal prácu o trisekcii uhla a rektifikácii kriviek (Košice 1853), na ktorú priamo nadväzoval v svojich podobných dielach profesor veľkorevúckeho gymnázia J. K. Holub.
     Zomrel 27. marca 1862 v Rankovciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]