[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ignác Hertl
Matematik.

* 1.1.1703, Skalica
† 1775, Köszeg (Maďarsko)


     Narodil sa 1. januára 1703 v Skalici. Bol profesorom matematiky na viacerých jezuitských kolégiách a univerzitách (Trnava 1736/37, 1739/40 – 1741/42; Budín 1744/45 – 1745/46; Košice 1752/53 – 1755/56), prednášal aj iné predmety, neskôr pôsobil ako vojenský kňaz. Vydal učebnicu aritmetiky a algebry (1753), v ktorej sa zmieňuje aj o základoch astronómie vrátane jej stručných dejín na trnavskej univerzite.
     Zomrel v r. 1775 v Köszegu (Maďarsko).


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]