[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. Dr. Vojtech Illenčík
Matematik.

* 22.11.1902, Spišská Teplica, okr. Poprad
† 11.1.1992, Bratislava


     Narodil sa 22. novembra 1902 v Spišskej Teplici, okr. Poprad. Študoval na gymnáziách v Levoči, v Košiciach a v Ružomberku, kde v r. 1920 maturoval. V r. 1920–1924 študoval na univerzite v Prahe. V šk. roku 1924/25 bol na študijnej ceste na univerzite v Štrasburgu a v Paríži. V r. 1925–1929 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V r. 1929–1933 vyučoval na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. V r. 1933–1937 vyučoval na meštianskej škole v Spišskom Podhradí. V r. 1937–1939 vyučoval na štátnom dievčenskom gymnáziu v Košiciach. V šk. roku 1939/40 vyučoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. V r. 1940–1950 vyučoval na gymnáziách v Bratislave. V r. 1950–1954 pôsobil na Pedagogickej škole v Bratislave. V r. 1954 odišiel na Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave. Táto po pretvorení sa na Pedagogickú fakultu prešla do Trnavy. dr. Illenčík sa tu habilitoval na docenta a ako vedúci Katedry matematiky pôsobil tu až do svojho odchodu do dôchodku (22. novembra 1967).
     Zverejnené články Metóda rozlišujúcej redukcie, O logickej stavbe jazyka, Kružnice s nekonečným polomerom (zo štyridsiatych rokov) svedčia o jeho záujmoch o filozofickú problematiku.
     Je autorom učebnice Aritmetika pre III. triedu gymnázií (Bratislava 1953). Napísal skriptá z aritmetiky a články z metodiky matematiky a sférickej trigonometrie.
     Členom JČSMF bol ešte počas štúdia v Prahe.
     Zomrel 11. januára 1992 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]