[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Mária Jakubíková, CSc.
Matematička, pedagogička.

* 28.1.1925, Pravenec
† 21.3.1994, Košice


     Narodila sa 28. januára 1925 v Pravenci pri Prievidzi. Po maturite na gymnáziu v Prievidzi študovala na Prírodovedeckej fakulte UK matematiku a deskriptívnu geometriu.
     Ako asistentka nastúpila na Katedru matematiky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Viedla cvičenia z matematiky na viacerých fakultách tejto vysokej školy, väčšinou na fakulte inžinierskeho staviteľstva.
     V r. 1952 ju vtedajšie Povereníctvo školstva preložilo na novozaloženú Vysokú školu technickú v Košiciach. Na tejto škole pracovala až do svojho odchodu do dôchodku. V prvých rokoch viedla cvičenia z matematiky na baníckej fakulte a hutníckej fakulte, v ďalších rokoch prednášala matematiku na fakultách strojníckej, elektrotechnickej a hutníckej.
     Vo svojej odbornej činnosti sa zaoberala problematikou usporiadaných algebraických štruktúr. Publikovala články o zväzovo usporiadaných grupách, usmernených grupách a o vektorových zväzoch.
     Spolupracovala pri organizovaní Matematickej olympiády, počas jedného funkčného obdobia bola predsedníčkou Krajského výboru MO v Košiciach.
     Zomrela 21. marca 1994 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]