[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Ivanchich
Teológ, filozof.

* 25.11.1722, Komárno
† 17.7.1784, Trnava


     Narodil sa 25. novembra 1722 v Komárne. Príslušník jezuitskej rehole, študoval na viedenskej a trnavskej univerzite. Po ukončení štúdií krátko pôsobil ako učiteľ, resp. kazateľ, napokon sa stal profesorom filozofie na univerzite v Trnave (1755–1761), od r. 1761 riaditeľom viedenského Pázmánea, o rok neskôr aj profesorom teológie na univerzite. Od r. 1770 pôsobil v rôznych cirkevných hodnostiach opäť v Trnave. Patril k prvej skupine profesorov trnavskej univerzity, ktorí po prvej tereziánskej reforme v roku 1753 sa pokúsili odpútať od scholastickej filozofie a eklekticky prijímali a sprostredkovali a rozvíjali najmä karteziánske teórie. Bol autorom najmä filozofických diel, napísal však aj učebnicu fyziky, ktorá sa nezachovala a pripisuje sa mu aj autorstvo veršovanej dizertácie o optike. Pravdepodobne bol jedným z autorov anonymne vydanej matematickej učebnice Universae matheseos brevis institutio (Trnava 1752–1755), ktorú zostavili spolu s A. Reviczkým. Učebnica bola modernejšia najmä tým, že autori v duchu reforiem už zaradili do nej podstatne viac aplikácií, ako bolo zvykom u predchádzajúcich, ostatne nie príliš hojne vydávaných podobných diel.
     Zomrel 17. júla 1784 v Trnave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]